Information 

 

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
Dom Carla i Gerharta Hauptmannów
w Sczklarsiej Porębie

Giant Mountains museum in Hirschberg
Carl and Gerhart Hauptmann House
in Schreiberhau

Szklarska Poręba Średnia
ul. 11 Listopada 28
PL-58 580 Szklarska Poręba

Director:
Stansław Firszt
firszt@gerhart-hauptmann.org

manager:
Bożena Danielska
danielska@gerhart-hauptmann.org

Curator:
Dr. Przemysław Wiater
wiater@gerhart-hauptmann.org

Phone +48 (0)75 717 26 11
Fax +48 (0)75 717 26 11

info.schreiberhau@gerhart-hauptmann.org


Opening Hours

Tuesday, Thursday, Friday
9 am - 3.30 pm

Wednesday, Saturday, Sunday
9 am - 4.30 pm