Skarby na wyspie 

 

Dom Gerharta Hauptmanna jest miejscem pamięci, zachowane są tu w oryginalnym stanie pomieszczenia zamieszkiwane wcześniej przez pisarza. Ekspozycja pokazuje także silne  związki Hauptmanna z Hiddensee. Miejsce to nie pełni funkcji muzeum tzn. nie zajmuje się gromadzeniem i archiwizowaniem materiałów do celów naukowych. W pokoju pracy znajduje się ok. 1000 książek ze spuścizny pisarza, wydania jego dzieł i literatura uzupełniająca.

Duża cześć tej spuścizny – ogół jego pisarskiego dorobku, archiwum listów i ok. 10 000 książek z jego biblioteki są własnością Fundacji Pruskich Dóbr Kultury  w Bibliotece Narodowej w Berlinie.