Wystawa stała w Jagniątkowie 

 

Odnowiona wystawa stała „100 lat willi Wiesenstein” ukazuje ponad stuletnią historię domu w odniesieniu do życia i twórczości pisarza, silnie związanego z regionem Dolnego Śląska. W dawnej jadalni znalazła miejsce wystawa multimedialna „Gerhart Hauptmann w wirze historii” zawierająca interaktywną biografię pisarza, oryginalne dokumenty filmowo-dźwiękowe, przedstawiające Hauptmanna czytającego swoje utwory oraz filmy archiwalne. Muzyka zawarta w instalacji multimedialnej, na którą składają się  ulubione utwory pisarza, towarzyszy zwiedzającym nawet, gdy oglądają ekspozycje w innych salach i ma na celu przybliżenie dawnej atmosfery tego domu.

Ważny element odnowionej wystawy stanowi terminal komputerowy z ekranem dotykowym umieszczony w Hali Rajskiej, który umożliwia  szybki i przejrzysty dostęp do informacji biograficznych o poecie, jak i  o wszystkich czterech Muzeach Hauptmanna. Ponadto terminal umożliwia wgląd do wirtualnej księgi znanych gości, którzy w ostatnich latach odwiedzili muzeum. Szklane tablice informacyjne informują natomiast o pierwotnych funkcjach poszczególnych pomieszczeń muzealnych.